Izdvojeni projekti

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izvođenje radova vodovodne i kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

Više
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova fekalne kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

Više
Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Izvođenje građevinskih radova, mašinskih i elekto instalacija, vodozahvata i pumpnog postrojenja …

Više
Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija uključujući 5 dječijih igrališta, 7 rekreativnih zona, stazu za rolanje …

Više
Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante

Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante uključujući sve završne radove …

Više
Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Izgradnja i rekonstrukcija 10 dječjih igrališta sa ugradnjom opreme i mobilijara na području Općine Novi Grad …

Više
Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Nabavka betonske galanterije za popločavanje

Popločanje spomen parka Kosturnica sa ugradnjom pratećeg parkovskog mobilijara …

Više
Nabavka betonske galanterije za popločavanje

Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije

Izmještanje kanalizacije za potrebe izgradnje novog objekta.

Više
Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije

Vanjsko uređenje Teikom

Izvođenje radova na proširenju parkinga, izgradnji rampe i separatora ulja u sklopu poslovnog objekta Teikom BH.

Više
Vanjsko uređenje Teikom

Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Rekonstrukcija vodovodne mreže ukupne dužine preko 36 km na preko 45 lokaliteta na područiju općina Kantona Sarajeva.

Više
Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Izvođenje radova na izgradnji šetališta na Dobrinji uz rijeku Dobrinju

Izvođenje radova na izgradnji šetališta na Dobrinji uz rijeku Dobrinju.

Više
Izvođenje radova na izgradnji šetališta na Dobrinji uz rijeku Dobrinju

Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i Školski trg

Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i školski trg sa međusobnom vezom u ul. Mala Aleja – Ilidža centar …

Više
Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i Školski trg

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II

Rekonstrukcija vodovodne i kanalzacione mreže u ulici Kranjčevićeva uključuje izgradnju potisnog cjevovoda i separatne kanalizacione mreže.

Više
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II

Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Projekat predstavlja izgradnju glavnog gradskog kolektora za fekalnu kanalizaciju i kolektora za kišnu kanalizaciju na lijevoj obali rijeke Bosne …

Više
Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima – MZ Mošćanica

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana o broja 71, do ulice Hladivode broj 70, MZ Mošćanica …

Više
Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima – MZ Mošćanica

Izgradnja prostora za odmor u ul. Varaždinska

Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajem za djecu i odrasle. U sklopu projekta se izgradilo sportskog i dječjeg igralište sa opremom …

Više
Izgradnja  prostora za odmor u ul. Varaždinska

Izvođenje radova na izgradnji objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ Sokolje

Izvođenje radova na izgradnji objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ. Sokolje uključujući sportske terene, atletsku stazu …

Više
Izvođenje radova na izgradnji  objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ Sokolje

Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

Više
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

Više
Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Izgradnja polukružnog stambenog objekta sa vrlo zahtjevnom tehnologijom izgradnje

Izgradnja polukružnog stambenog objekta sa vrlo zahtjevnom tehnologijom izgradnje.

Više
Izgradnja polukružnog stambenog objekta sa vrlo zahtjevnom tehnologijom izgradnje

Izgradnja 5 stambenih objekata – Sarajevo resort Osenik

Izgradnja 5 stambenih objekata ključ u ruke uključujući izradu konstrukcije, elektro, mašinskih i vodovodnih i kanalizacionih instalacija …

Više
Izgradnja 5 stambenih objekata – Sarajevo resort Osenik

Izgradnja rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite

Izvođenje radova na izgradnji rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite s svom pratećom infrastrukturom …

Više
Izgradnja rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite

Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže, betoniranju monolitnih revizionih okana, ugradnji kanalskih rešetki za odvodnju površinske vode …

Više
Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Radovi na izradi vanjske kanalizacije i potpornog zida

Izvođenje radova na izmještanju postojeće fekalne kanalizacije profila DN400mm i izradi potponog zida dužine 240m …

Više
Radovi na izradi vanjske kanalizacije i potpornog zida

Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Rezanje asfalta, demontaža betonskih ploča, rušenje postojećih betonskih ivičnjaka,mašinski iskop i priprema nove podloge za ugradnju stubića.

Više
Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Radovi na izmještanju postojeće fekalne kanalizacione mreže DN 400mm sa izgradnjom betonskih revizionih okana …

Više
Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Izgradnji Infrastrukture Sarajevo Resort Osenik bb, Hadžići

Predmet ugovora su radovi na: izgradnji oborinske i fekalne kanalizacione mreže dužine 1.820,34 m'…

Više
Izgradnji Infrastrukture Sarajevo Resort Osenik bb, Hadžići

Izvođenje radova na objektu hala Hrasnica

Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji poslovne hale uključujući ugradnju elektroinstalacija, vodovodne i kanalizacione mreže …

Više
Izvođenje radova na objektu hala Hrasnica

Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Izgradnja dječjeg igrališta. Pripremni i zemljani radovi, betoniranje podloge i temelja za dječiji mobilijar…

Više
Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Filtersko postrojenje Zajezine Ilijaš

Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na objektu filterskog postrojenja sa svim pratećim hidro-mašinskim i elektro radovima.

Više
Filtersko postrojenje Zajezine Ilijaš

Izgradnja vodoopskrbne linije, pumpnih stanica, rehabilitacija vodoopskrbnih i laboratorijskih prostorija u Zenici

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i betona za stubiće.

Više
Izgradnja vodoopskrbne linije, pumpnih stanica, rehabilitacija vodoopskrbnih i laboratorijskih prostorija u Zenici

Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i betona za stubiće.

Više
Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Raščićavanje lokacije sa izradom pristupnog puta, postavljanje table upozorenja. Mašinski i ručni iskop, izrada drenažnog sistema …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Izvođenje radova na sanaciji padine

Radovi na stabilizaciji padine u ulici Hakije Kulenovića su rađeni u dvije faze.U fazi I je rješavana padina iznad ulice Hakije Kulenovića …

Više
Izvođenje radova na sanaciji padine

Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Sanacija klizišta sa izvođenjem radova na sepratnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži. Izgradnja kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera …

Više
Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na Jahorini

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od pumpne stanice ¨Vrelo Prače¨ do rezervoara “Mladost” na Jahorini.

Više
Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na Jahorini

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa asfaltiranjem Alifakovac

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara …

Više
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa asfaltiranjem Alifakovac

Radovi sanacije odvodnje

Predmet ugovora su radovi odvodnje na tri lokacije. U Bilješevu je uz lokalni put izgrađen podzemni cjevovod za odvodnju područja iznad autoceste, od fleksibilnih hladno …

Više
Radovi sanacije odvodnje

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Izeta Delića

Rekonstrukcija vodovodnog sistema daktil cijevima DN 100 u dužini od 1.140,00 m, izvođenje 55 komada kućnih priključaka, vezivanje postojećeg cjevovoda …

Više
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Izeta Delića

Izgradnja objekata Toplik

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji suterena u postojećem objektu i izgradnji tri apartmana u sklopu poslovnog objekta Ribnjak restoran Toplik sa vanjskim uređenjem.

Više
Izgradnja objekata Toplik

Izgradnja poslovne hale

Izvođenje pripremnih,betonskih i AB radova,zidarskih,izolaterskih,limarskih radova ,kao i radova na ravnom krovu ,vanjskom uređenju i radovima na vodovodu i kanalizaciji …

Više
Izgradnja poslovne hale

Stambeno-poslovni objekat Vučica (Bjelašnica)

Izvođenje pripremnih,betonskih i AB radova,zidarskih,izolaterskih,limarskih radova ,kao i radova na ravnom krovu ,vanjskom uređenju i radovima na vodovodu i kanalizaciji …

Više
Stambeno-poslovni objekat Vučica (Bjelašnica)

Vanjsko uređenje Vukov Vis

Iskolčenje atletske staze i rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Priprema i betoniranje podloge za proširenje atletske staze sa ugradnjom betonskih ivičnjaka …

Više
Vanjsko uređenje Vukov Vis

Izvođenje radova na rekonstrukciji tartan staze

Iskolčenje atletske staze i rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Priprema i betoniranje podloge za proširenje atletske staze sa ugradnjom betonskih ivičnjaka …

Više
Izvođenje radova na rekonstrukciji tartan staze

Uređenje Park šume Mojmilo

Iskop zemlje za izgradnju pješačke stazei drenažni radovi.Planiranje i priprema podloge za postavljanje betonskih kocki. Ispuna pijeskom i ugradnja ivičnjaka …

Više
Uređenje Park šume Mojmilo

Izgradnja dječijeg igrališta u Općini Hadžići

Pripremni i zemljani radovi, ugradnja betonske galanterije i gumenih podloga. Montaža panelne ograde i ugradnja ivičnjaka i dječije opreme …

Više
Izgradnja dječijeg igrališta u Općini Hadžići

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT3)

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda DN 700,DN 500 i DN 400 na tri dionica Veterinarski fakultet-Šentada, Zmaja od Bosne i Bulevar Meše Selimovića …

Više
Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT3)

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT2)

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda DN 700,DN 500 i DN 400 na tri dionica Veterinarski fakultet-Šentada, Zmaja od Bosne i Bulevar Meše Selimovića …

Više
Rekonstrukcija  potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT2)

Uređenje desne obale Drine Goražde

Sječenje rastinja i odstranjivanje naplavina, čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom prizmon, AB radovi.

Više
Uređenje desne obale Drine Goražde

Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uklanjanje oštećene AB ploče i tampona,i ugradnja novog tampona i betoniranje ploče

Više
Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Sanacija i obnova Trgova sa asfaltiranjem i postavljanjem novih ploča kao i izgradnjom i odvajanjem pješačke zone od zone za saobraćaj

Više
Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda Sarajevo

Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda DN100, DN150, DN2000 i DN400 na tri dionice. Dumača-Barice-Ugorsko-Menjaci ,Ul. Hasana Bibera i Lepenička ulica

Više
Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda Sarajevo

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

Više
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

Više
Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Izgradnja atletske staze, sa iskopom zemlje i nasipanjem tampona sa nabijanjem i valjanjem. Nabavka i ugradnja dva sloja asfalta i ugradnja kanalica ,a prema smjernicama IAAF-a.

Više
Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Rušenje postojeće podloge. Planiranje posteljice i nasipanje tampona sa nabijanjem. Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka i asfaltiranje nosivog sloja kolovoza …

Više
Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Izgradnja vodovodnog sistema uključujući: cjevovode različitih profila, rezervoara, pumpnih stanica, završne radove asfaltiranja sa ugradnjom ivičnjaka.

Više
Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda sa daktilnim cijevima profila Ø400, Ø300 i Ø200, izrade veza rekonstruisanog cjevovoda

Više
Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradnja lokalnog vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice – Nahorevo, sa izgradnjom rezervoara …

Više
Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Izgradnja potisnog cjevovoda daktil cijevima profila DN 500 sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvara …

Više
Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja sistema navodnjavanja sa potisnim cjevovodom DN200, distribitivnim cjevovodom DN225, ugradnja hidranata, izgradnja pumpne stanice …

Više
Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Izgradnja kišnog kolektora sa cijevima od centrifugalnog poliestera profila ø250mm-ø1200mm, sa izgradnjom revizionih okana …

Više
Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Rekonstrukcija kanalizacione mreže daktil cijevima DN 500 dužine 90 m’ i DN 300 dužine 534 m’. Postavljanje slivnih rešetki za prihvat kišnih voda sa ulice.

Više
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Rekonstrukcija dijela postojećeg toplovada i izgradnja novog toplovoda za objekat “Porezna Uprava BIH” i izgradnja Toplovoda za objekat “Vila Braun”.

Više
Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izgradnja vodovodne mreže daktilnim cijevima profila DN 100 i DN 150 i kanalizacionog sistema daktilnim cijevima profila DN 600, DN 500 i DN 300.

Više
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izgradnja glsvnog kolektora u naselju Vojkovići, sekundarnih kolektora u naselju Blaca i XI sa svom propratnom infrastukturom.

Više
Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaža, fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodnog sistema, priprema i izvođenje završnih radova na saobraćajnici.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Zemljani radovi, izgradnja AB zidova, izvođenje šipova ø300mm, vodovodne i kanalizacione mreže sa priključcima.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

U sklopu sanacije klizišta K-9 (Općina Novo Sarajevo, I i II faza), rade se mašinski i ručni iskopi, nasipi, drenaže i AB zidovi.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća

Izgradnja fekalne kanalizacije promjera ø300mm-ø800mm, oborinske kanalizacije promjera ø300mm, ugradnja revizionih okana i poklopaca …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Priprema gradilišta, gedodetsko iskoličenje, skidanje postojećih starih kamenih ploča, izrada sistema odvodnje i AB podloge, postavljanje granitnih ploča …

Više
Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Pripremni radovi, iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena za izradu konstrukcije igrališta sa završnom obradom tartan pločama i ugradnjom ivičnjaka …

Više
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja sportskog igrališta sa tribinama, asfaltnom podlogom, popločavanjem,obilježavanjem terena, ugradnja rigola i ivičnjaka i ugradnja ograde sa velikom …

Više
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića

Radovi obuhvataju izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ograde i fontane. široki iskop zemlje sa uređenjem podloge za postavljanje gumene obloge …

Više
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Iskolčenje trase, sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop zemlje, mašinsko čiščenje korita rijeke, izrada armirano betonskih zidova, stepeništa za silaz u korito …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica dužine 3,4 km, sa oblaganjem korita i obala kamenom, izmještanje korita rijeke, izrada silaznih stepeništa u korito rijeke.

Više
Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Odstranjivanje naplavina, sječenje rastinja (niskog i visokog), čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom, AB radovi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi …

Više
Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Pripremni i zemljani radovi, izgradnja objekta spratnosti PO+P +6 , izrada svih unutrašnjih instalacija uključujući vodovodne i kanalizacione mreže, hidrantske mreže …

Više
Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo

Rušenje i odvoz postojećeg objekta, iskop za novi objekat, izrada AB šipova ø 600 mm, izrada AB zidova između šipova, betoniranje AB kontra ploče …

Više
Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo