Izdvojeni projekti

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

Više
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

Više
Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Izgradnja atletske staze, sa iskopom zemlje i nasipanjem tampona sa nabijanjem i valjanjem. Nabavka i ugradnja dva sloja asfalta i ugradnja kanalica ,a prema smjernicama IAAF-a.

Više
Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Rušenje postojeće podloge. Planiranje posteljice i nasipanje tampona sa nabijanjem. Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka i asfaltiranje nosivog sloja kolovoza …

Više
Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Izgradnja vodovodnog sistema uključujući: cjevovode različitih profila, rezervoara, pumpnih stanica, završne radove asfaltiranja sa ugradnjom ivičnjaka.

Više
Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda sa daktilnim cijevima profila Ø400, Ø300 i Ø200, izrade veza rekonstruisanog cjevovoda

Više
Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradnja lokalnog vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice – Nahorevo, sa izgradnjom rezervoara …

Više
Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Izgradnja potisnog cjevovoda daktil cijevima profila DN 500 sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvara …

Više
Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja sistema navodnjavanja sa potisnim cjevovodom DN200, distribitivnim cjevovodom DN225, ugradnja hidranata, izgradnja pumpne stanice …

Više
Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Izgradnja kišnog kolektora sa cijevima od centrifugalnog poliestera profila ø250mm-ø1200mm, sa izgradnjom revizionih okana …

Više
Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Rekonstrukcija kanalizacione mreže daktil cijevima DN 500 dužine 90 m’ i DN 300 dužine 534 m’. Postavljanje slivnih rešetki za prihvat kišnih voda sa ulice.

Više
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Rekonstrukcija dijela postojećeg toplovada i izgradnja novog toplovoda za objekat “Porezna Uprava BIH” i izgradnja Toplovoda za objekat “Vila Braun”.

Više
Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izgradnja vodovodne mreže daktilnim cijevima profila DN 100 i DN 150 i kanalizacionog sistema daktilnim cijevima profila DN 600, DN 500 i DN 300.

Više
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izgradnja glsvnog kolektora u naselju Vojkovići, sekundarnih kolektora u naselju Blaca i XI sa svom propratnom infrastukturom.

Više
Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaža, fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodnog sistema, priprema i izvođenje završnih radova na saobraćajnici.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Zemljani radovi, izgradnja AB zidova, izvođenje šipova ø300mm, vodovodne i kanalizacione mreže sa priključcima.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

U sklopu sanacije klizišta K-9 (Općina Novo Sarajevo, I i II faza), rade se mašinski i ručni iskopi, nasipi, drenaže i AB zidovi.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća

Izgradnja fekalne kanalizacije promjera ø300mm-ø800mm, oborinske kanalizacije promjera ø300mm, ugradnja revizionih okana i poklopaca …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Priprema gradilišta, gedodetsko iskoličenje, skidanje postojećih starih kamenih ploča, izrada sistema odvodnje i AB podloge, postavljanje granitnih ploča …

Više
Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Pripremni radovi, iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena za izradu konstrukcije igrališta sa završnom obradom tartan pločama i ugradnjom ivičnjaka …

Više
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja sportskog igrališta sa tribinama, asfaltnom podlogom, popločavanjem,obilježavanjem terena, ugradnja rigola i ivičnjaka i ugradnja ograde sa velikom …

Više
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića

Radovi obuhvataju izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ograde i fontane. široki iskop zemlje sa uređenjem podloge za postavljanje gumene obloge …

Više
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Iskolčenje trase, sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop zemlje, mašinsko čiščenje korita rijeke, izrada armirano betonskih zidova, stepeništa za silaz u korito …

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica dužine 3,4 km, sa oblaganjem korita i obala kamenom, izmještanje korita rijeke, izrada silaznih stepeništa u korito rijeke.

Više
Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Odstranjivanje naplavina, sječenje rastinja (niskog i visokog), čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom, AB radovi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi …

Više
Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Pripremni i zemljani radovi, izgradnja objekta spratnosti PO+P +6 , izrada svih unutrašnjih instalacija uključujući vodovodne i kanalizacione mreže, hidrantske mreže …

Više
Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo

Rušenje i odvoz postojećeg objekta, iskop za novi objekat, izrada AB šipova ø 600 mm, izrada AB zidova između šipova, betoniranje AB kontra ploče …

Više
Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo