VODOVOD I KANALIZACIJA

Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Izgradnja vodovodnog sistema uključujući: cjevovode različitih profila, rezervoara, pumpnih stanica, završne radove asfaltiranja sa ugradnjom ivičnjaka.