PREGLED

Naše usluge

Primarna djelatnost firme Mibral je projektovanje i izvođenje građevinskih radova. Usluge koje pružamo svrstavamo u pet ključnih oblasti: Vodovodi i kanalizacije, Sanacije klizišta, Saobraćajnice i vanjska uređenja, Regulacija vodotoka i Objekti visokogradnje.

Prati nas dugogodišnje iskustvo, stručni zaposlenici i kompletna mehanizacija potrebna za kvalitetno izvođenje radova, a poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Naše usluge

Vodovodi i kanalizacije

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija iz oblasti hidrotehnike.

Više detalja

Regulacije
vodotoka

Uređenje korita vodotoka i promjena vodnih količina koje prolaze vodotocima.

Više detalja

Sanacije
klizišta

Kompleksni radovi koji zahtijevaju opreznost, iskustvo i znanje.

Više detalja

Objekti
visokogradnje

Izgradnja objekata koji se nalaze iznad, ispod i na površini zemlje.

Više detalja

Saobraćajnice i vanjska uređenja

Radovi na infrastrukturi i završnoj obradi kolovozne / pješačke rekonstrukcije.

Više detalja