Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
INFRASTRUKTURA I KOLOVOZ

Saobraćajnice i vanjska uređenja

Ovi radovi uključuju izgradnju nasipa, potpornih konstrukcija, propusta, mostova itd. Izrada saobraćajnica uglavnom sadrži i radove na infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, gasne instalacije, TT instalacije, elektroinstalacije), kao i radove na završnoj obradi kolovozne ili pješačke rekonstrukcije. Potrebna je koordinacija radova tako da se osim zemljanih i betonskih radova vrši ugradnja projektovanih instalacija, a nakon toga završni radovi sa asfaltiranjem, izradom ivičnjaka, popločavanjem i ugradnjom saobraćajne signalizacije.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo na radovim vanjskih uređenja oko objekata niskogradnje i visokogradnje. Kao i saobraćajnice, i ovi radovi uglavnom sadrže radove na infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, gasne instalacije, TT instalacije, elektroinstalacije), i radove na završnoj obradi kolovozne ili pješačke rekonstrukcije i završno uređenje sa hortikulturom.

Kao posebnu vrstu vanjskih uređenja svrstavamo mnogobrojne projekte izgradnje dječijih igrališta i sportskih terena. Specifičnost ovih projekta je nabavka i ugradnja namjenske opreme prema zahtjevima i zadovoljavanje svih kriterija za funkcionalno i sigurno korištenje.

Za ovaj dio niskogradnje posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje ovih radova.

Mibral Saobraćajnice i vanjska uređenja
USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija uključujući 5 dječijih igrališta, 7 rekreativnih zona, stazu za rolanje …

View details
Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Izgradnja i rekonstrukcija 10 dječjih igrališta sa ugradnjom opreme i mobilijara na području Općine Novi Grad …

View details
Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta