Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
INFRASTRUKTURA I KOLOVOZ

Saobraćajnice i vanjska uređenja

Ovi radovi uključuju izgradnju nasipa, potpornih konstrukcija, propusta, mostova itd. Izrada saobraćajnica uglavnom sadrži i radove na infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, gasne instalacije, TT instalacije, elektroinstalacije), kao i radove na završnoj obradi kolovozne ili pješačke rekonstrukcije. Potrebna je koordinacija radova tako da se osim zemljanih i betonskih radova vrši ugradnja projektovanih instalacija, a nakon toga završni radovi sa asfaltiranjem, izradom ivičnjaka, popločavanjem i ugradnjom saobraćajne signalizacije.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo na radovim vanjskih uređenja oko objekata niskogradnje i visokogradnje. Kao i saobraćajnice, i ovi radovi uglavnom sadrže radove na infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, gasne instalacije, TT instalacije, elektroinstalacije), i radove na završnoj obradi kolovozne ili pješačke rekonstrukcije i završno uređenje sa hortikulturom.

Kao posebnu vrstu vanjskih uređenja svrstavamo mnogobrojne projekte izgradnje dječijih igrališta i sportskih terena. Specifičnost ovih projekta je nabavka i ugradnja namjenske opreme prema zahtjevima i zadovoljavanje svih kriterija za funkcionalno i sigurno korištenje.

Za ovaj dio niskogradnje posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje ovih radova.

Mibral Saobraćajnice i vanjska uređenja
USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Rezanje asfalta, demontaža betonskih ploča, rušenje postojećih betonskih ivičnjaka,mašinski iskop i priprema nove podloge za ugradnju stubića.

View details
Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Izgradnja dječjeg igrališta. Pripremni i zemljani radovi, betoniranje podloge i temelja za dječiji mobilijar…

View details
Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i betona za stubiće.

View details
Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja