SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Kratak opis

Izgradnja i rekonstrukcija 10 dječjih igrališta sa ugradnjom opreme i mobilijara na području Općine Novi Grad uključujući lokacije: Trg ZAVNOBIH, Avde Palića Zabrđe, Bojnik, Kup na Dobrinji, Esada Midžića, Sokolje, Briješće kod MZ, Rudi Čajavec, Centar Safet Zajko i Mojmilo.