STANDARD ISO 26000

Društvena odgovornost

Služeći se standardom ISO 26000 društvene odgovornosti ključni princip društva Mibral je intergisan pristup upravljanja društvom, koji uključuje aspekte ljudskog i radnog prava, zaštite životne sredine, poštenog i fer poslovanja, zaštite korisnika i unaprijeđenje i razvoj lokalnih zajednica. Na ovim principima temeljimo svoje poslovne odluke i aktivnosti.

Kroz naš rad demonstiriramo načela ponašanja i djelovanja na međusobno uvažavanje, zaštitu dostojanstva, poštivanje svih različitih kulturnih, vjerskih i rasnih sloboda svim interesnim grupama.

Kontinuirano nastojimo poboljšati uslove rada poštujući radna prava i uvažavajući svakog pojedinca. Takođe investiramo u trening i razvoj zaposlenih, unaprijeđenje sredstava rada i lične zaštitne opreme kako bi omogućili što  bolje uslove rada i veće zadovoljstvo naših zaposlenih.

Firma Mibral uvažava potrebu za očuvanje okoline u kojoj djeluje. Našim poslovnim aktivnostima težimo uvijek pozitivno uticati na zaštitu i unapređenje životne sredine. Kao ekološki osvješćena firma   svojim operativnim procesima nastojimo smanjiti  i kontrolisati negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu, posebno kada je u pitanju odlaganje građevinskog otpada, ušteda vode i energije.

Pošteno i fer poslovanje prema svim interesnim grupama je temelj našeg dugogodišnjeg uspijeha. Posebnu pažnju pridajemo na saradnju sa našim podugovaračima i dobavljačima čije poslovanje direktno zavisi od ispunjavanja naših obaveza prema njima. Takođe poštujemo autorska i srodna prava u svim segmentima našeg poslovanja, obezbijeđujući licence ili drugi vid naknade za korištenje istih.

Svrha izgradnje naših infrastukturnih projekata je poboljšanje uslova života BiH društva. Posebnu pažnju obraćamo na zaštitu krajnjeg korisnika kao lokalnog stanovnika područja na kome gradimo. Savremenim tehologijama rada i obezbijeđenjem gradilišta osiguravamo zaštitu svakog pojedinca u toku izgradnje, dok garancijom kvaliteta stojimo iza svojih završenih projekata.

Načela poslovanja firme Mibral usmjerena su ne samo na stalno povećanje dobrobiti zaposlenih i lokalnih zajednica nego i svih ostalih interesnih grupa čiji položaj zavisi o djelovanju i radu kompanije. Mnogobrojne zahvalnice i priznanja najbolje svijedoče naše angažovanje i doprinos lokalnim zajednicama kao i pojedincima kroz stipendije i sponzorstva.

Poslovanje na najvišim etičkim načelima u svakom našem poslovnom kontaktu daje nam slobodu da uvijek budemo ponosni na naš posao i održimo izvanrednu reputaciju naše firme.