INTERNA ORGANIZACIJA

Naše vrijednosti

Naše vrijednosti definišu viziju poslovanja i karakter firme  Mibral. Posvećenost tradicionalnim vrijednostima kao što su kvalitet, sigurnost, timski rad, društvena odgovornost i težnja ka novim znanjima su vrijednosti koje čine temelj našeg djelovanja.

Zdravlje i sigurnost

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i zajednice nam je od primarne važnosti. Ovo ostvarujemo kroz:

 • Preventivne radnje i procjene rizika
 • Kontinuiran trening i menadžment zaposlenih
 • Primjenu procedura najbolje prakse zaštite na radu

Timski rad

Zajedničkim snagama ostvarujemo više nego individualno, dijeleći iste ciljeve i resurse. Ovo demonstriramo kroz:

 • Jasno iskomunicirane ciljeve i težnju ka njihovim ostvarenjima
 • Aktivnu razmjenu ideja i uvažavanje mišljenja radnih kolega
 • Izgradnju uzajamnog povjerenja i jasnih odgovornosti

Kvalitet i pružanje usluga

Prepoznali smo da su visoki standardi kvaliteta i pružanja usluga temelji našeg uspijeha. Kontinuirano ih unapređujemo kroz:

 • Razumjevanje potreba naših kupaca i pružanje najadekvatnijeg rješenja
 • Održanjem zadovoljstva kupaca okončanjem projekata u dogovorenom roku i visokim kvalitetom izvođenja
 • Garancijom kvaliteta završenih projekata i očuvanjem visokog nivoa profesionalnosti

Organizacija koja uči

Kontinuirano tražimo nove izazove da učimo i napredujemo kao individue i kao organizacija, kako bismo se usavršavali i ostali konkurentni. Ovo ostvarujemo kroz:

 • Identifikaciju potreba i mogućnosti treninga, i njihovu realizaciju
 • Stvaranje pozitivne i motivirajuće sredine za liderstvo i razvoj
 • Uvođenje savremenih poslovnih standarda i prakse

Društvena odgovornost

Uvažavamo potrebu za očuvanjem okoline u kojoj djelujemo. U našim poslovnim aktivnostima uvijek nastojimo da:

 • Poštujemo ljudska i radna prava
 • Zaštitimo životnu sredinu
 • Doprinesemo i poboljšamo lokalne zajednice