Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
UREĐENJE ZEMLJINE POVRŠINE

Sanacije klizišta

Projekti sanacije klizišta spadaju u kompleksne građevinske radove za koje je potrebno veliko iskustvo i stručnost izvođača, te opremljenost potrebnom mehanizacijom. Ovi radovi se najčešće izvode u urbanim uslovima te je potrebna maksimalna pažnja da se ne ugroze postojeći objekti, a često je potrebna izrada posebnog pristupnog puta. Naši inženjeri sarađuju sa projektantom i nadzornom, te daju svoj doprinos pri pronalasku najboljih rješenja u toku realizacije.

Ovi projekti sadrže dosta zemljanih i betonskih radova, uključujući izgradnju potpornih zidova i kontrafora za koje je potrebna posebna mehanizacija prilagođena za strme i skučene uslove rada. Kompleksnost se odražava i u tome što projekti sanacije klizišta uglavnom sadrže i druge radove kao što su izrada odvodnje, kanalizacionih sistema, saobraćajnica, vanjskog uređenje i druge.

Za navedene radove iz ove oblasti niskogradnje posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje.

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaža, fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodnog sistema, priprema i izvođenje završnih radova na saobraćajnici.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Zemljani radovi, izgradnja AB zidova, izvođenje šipova ø300mm, vodovodne i kanalizacione mreže sa priključcima.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

U sklopu sanacije klizišta K-9 (Općina Novo Sarajevo, I i II faza), rade se mašinski i ručni iskopi, nasipi, drenaže i AB zidovi.

Više
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9