Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
UREĐENJE ZEMLJINE POVRŠINE

Sanacije klizišta

Projekti sanacije klizišta spadaju u kompleksne građevinske radove za koje je potrebno veliko iskustvo i stručnost izvođača, te opremljenost potrebnom mehanizacijom. Ovi radovi se najčešće izvode u urbanim uslovima te je potrebna maksimalna pažnja da se ne ugroze postojeći objekti, a često je potrebna izrada posebnog pristupnog puta. Naši inženjeri sarađuju sa projektantom i nadzornom, te daju svoj doprinos pri pronalasku najboljih rješenja u toku realizacije.

Ovi projekti sadrže dosta zemljanih i betonskih radova, uključujući izgradnju potpornih zidova i kontrafora za koje je potrebna posebna mehanizacija prilagođena za strme i skučene uslove rada. Kompleksnost se odražava i u tome što projekti sanacije klizišta uglavnom sadrže i druge radove kao što su izrada odvodnje, kanalizacionih sistema, saobraćajnica, vanjskog uređenje i druge.

Za navedene radove iz ove oblasti niskogradnje posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje.

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Raščićavanje lokacije sa izradom pristupnog puta, postavljanje table upozorenja. Mašinski i ručni iskop, izrada drenažnog sistema …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Izvođenje radova na sanaciji padine

Radovi na stabilizaciji padine u ulici Hakije Kulenovića su rađeni u dvije faze.U fazi I je rješavana padina iznad ulice Hakije Kulenovića …

View details
Izvođenje radova na sanaciji padine

Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Sanacija klizišta sa izvođenjem radova na sepratnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži. Izgradnja kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera …

View details
Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži