ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Integrisani sistemi upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu

Odluka o implementaciji integrisanih sistema upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu je dio dugoročne poslovne politike Mibrala i predstavlja izraz trajnog opredjeljenja ka kontiuniranim poboljšanjima. Da bismo ispunjavali i osnažili naša načela poslovanja, svoje poslovne aktivnosti usmjeravamo prema ostvarivanju ključnih poslovnih ciljeva:

 • Proaktivan pristup u postizanju punog zadovoljstva svih korisnika naših usluga;
 • Kontinuiran razvoj i unapređivanje usluga i načina poslovanja;
 • Korektan odnos prema korisnicima, poslovnim partnerima, konkurentima i kolegama;
 • Održavanje postojećih standarda kvaliteta kao i postavljanje ambicioznih ciljeva konstantnog unapređenja prema najnovijim svjetskim standardima;
 • Profesionalno usavršavanje i zadržavanje kvalifikovanog osoblja;
 • Unapređenje profitabilnosti poslovanja;
 • Održavanje pozitivnog imidža firme u javnosti.

Politika integrisanih sistema upravljanja, kvalitetom, okolišem, zdravljem i zaštitom na radu predstavlja okvir za postizanje ciljeva. Ova politika je objavljena i shvaćena unutar organizacije. Putem Weba dostupna je i ostalim zainteresovanim stranama. Uprava je redovno preispituje u određenim vremenskim razmacima radi obezbjeđenja stalne primjerenosti.

Politika uključuje obavezu:

 • da se izvođenjem projekata u kontinuitetu po utvrđenim i prihvaćenim uslovima i rokovima isporuke i plaćanja, povećava stepen zadovoljstva investitora,
 • osigurati sigurne i zdrave radne uslove radi prevencije ozljeda na radu i narušavanja zdravlja,
 • eliminisati opasnosti i smanjiti rizike,
 • savjetovanja i učestvovanja radnika i njihovih predstavnika

 

Uprava Mibrala osigurava da se zahtjevi investitora razumiju i u potpunosti ispunjavaju sa ciljem povećanja njihovog zadovoljstva putem:

 • istraživanja tržišta,
 • direktnih kontakata sa kupcima,
 • preispitivanjem kod ugovaranja,
 • monitoringom zadovoljstva investitora

U cilju boljeg razumjevanja potreba i očekivanja zainteresovanih strana služimo se integrisanim ISO sistemima upravljanja sa jasno definisanim procesima koji dodaju vrijednost izvođenju građevinskih radova. Ovi procesi su zbog svoje važnosti detaljno razrađeni kroz analize opisa, karakteristika i ocjenu efektivnosti ključnog procesa te osiguravaju raspoloživost resursa i informacija.

Mibral redovno obavlja monitoring, mjerenje i analizu procesa. Također primjenjuje akcije neophodne za ostvarivanje planiranih rezultata i stalno poboljšavanje procesa. U slučaju potrebe za vanjskom uslugom (outsourcing), pridajemo posebnu važnost nivou nadzora kako bi osigurali kvalitet usluge, zaštitu okoliša i bezbjednosti na radu.

Od svog osnivanja Mibral vjeruje da je dobra politika kvaliteta, odnos prema ljudima i okolini ključ uspješnog poslovanja, te temelj našeg dosadašnjeg i budućeg uspjeha. Na tržištu smo trenutno u svom djelokrugu rada postali prepoznatljivi po kvaliteti izvedenih radova, poštivanju ugovorenih rokova i profesionalnošću.

Naši integrisani sistemi upravljanja zasnivaju se na uspješnom spoju stručne kompetencije, tehničke opremljenosti i potpunoj primjeni standarda i propisa iz oblasti građevinarstva, a poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Postojimo radi naših kupaca ,te uvijek težimo ka pružanju izvanrednih usluga i velikom stepenu zadovoljstva. Metodama redovno sprovodenih anketa i razgovora sa našim kupcima blagovremeno dobijamo povratnu informaciju o njihovom zadovoljstvu, te ažurno sprovodimo eventualne mjere poboljšanja.

Zahvaljujući jakom liderstvu i aktivnom učešću svih članova Mibrala, ostvarujemo izvanredne timske rezultate. Prateći jasno definisane odgovornosti i ovlaštenja primjenjujemo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 na svim nivoima našeg poslovanja.

Primjenjeni integrisani ISO sistemi menadžmenta kvaliteta, zaštite ljudi i okoliša nam pomaže da održimo visoki standard trenutnog poslovanja, ali nam takođe daje osnovu za kontinuirano unaprjeđenje što je naš primarni cilj.