Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
UREĐENJE KORITA

Regulacije vodotoka

Regulacija vodotoka podrazumijeva uređenje korita vodotoka sa izradom nasipa, zidova, pragova ili obloge korita. Uglavnom se u sklopu toga vrši i preusmjeravanje toka rijeke sa iskopima i betoniranjem u koritu. Važnost ovih aktivnosti ogleda se u obezbjeđenju sigurnosti i zaštite područja od poplava i erozije. Za ove radove neophodna je mehanizacija i transportna sredstva većeg kapaciteta kako se uglavnom radi o zemljanim radovima velikog obima. Završno uređenje najčešće sadrži polagačke radove, odnosno ugradnju kamena ili betonskih ploča što zahtjeva veliku stručnost i preciznost.

Projekti regulacija vodotoka koje smo izvodili obuhvataju: obloge riječnih tokova, pragove, kaskade, bučnice, nasipe, potporne zidove i druge poprečne i paralelne građevine, zaštite okolnog područija od plavljenja i objekti zaobalne vode.

Za obavljanje ovih poslova posjedujemo bogato iskustvo, savremene tehnologije rada kao i licence za izvođenje ovih radova.

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

View details
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

View details
Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Uređenje desne obale Drine Goražde

Sječenje rastinja i odstranjivanje naplavina, čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom prizmon, AB radovi.

View details
Uređenje desne obale Drine Goražde