REGULACIJA VODOTOKOVA

Uređenje desne obale Drine Goražde

Kratak opis

Sječenje rastinja i odstranjivanje naplavina, čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom prizmon, AB radovi.