PONOSNI

Naši klijenti

Postojimo radi naših klijenata te uvijek težimo ka pružanju izvanrednih usluga i velikom stepenu zadovoljstva. Metodama redovno sprovodenih anketa i razgovora sa našim klijentima blagovremeno dobijamo povratnu informaciju o njihovom zadovoljstvu, te ažurno sprovodimo eventualne mjere poboljšanja.

Naši klijenti su javna preduzeća, općine, kompanije, institucije i ostala pravna i fizička lica. Ponosni smo na činjenicu da sa većinom klijenata kontinuirano radimo već dugi niz godina, što nesumnjivo potvrđuje kvalitetu naše usluge.