VIŠE INFORMACIJA NA

Kontakt telefon: 033/656-680

Kontakt forma

  Transakcijski računi:

  ASA Banka d.d.: 134-470-100-034-7698
  Unicredit Bank d.d.: 338-900-220-661-3143

  ID i PDV broj:

  PDV broj: 200135830007
  ID broj: 4200135830007