Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
HIDROTEHNIKE

Vodovodi i kanalizacije

Naša primarna djelatnost su radovi na izgradnji hidrotehničkih objekata i sistema.  U sklopu izgradnje vodovodnih sistema, pored distributivnih i transportnih cjevovoda različitih profila i vrsta cijevi, gradimo sve prateće hidrotehničke objekte kao što su  vodozahvati, rezervoari, pumpne stanice, hlorne stanice i filterska postrojenja.

Radovi koje izvodimo iz oblasti kanalizacija uključuju sistem za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i industrije sa infrastrukturom u obliku cjevovoda, šahtova i slivnika.

Posjedujemo i specifično iskustvo u izgradnji sistema za navodnjavanje, sa zahvatanjem vode iz riječnih tokova, filterskim i pumpnim stanicama, rezervoarima i razvodnom mrežom.Za navedene radove iz oblasti hidrotehnike posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje radova.

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije

Izmještanje kanalizacije za potrebe izgradnje novog objekta.

View details
Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije

Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Rekonstrukcija vodovodne mreže ukupne dužine preko 36 km na preko 45 lokaliteta na područiju općina Kantona Sarajeva.

View details
Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II

Rekonstrukcija vodovodne i kanalzacione mreže u ulici Kranjčevićeva uključuje izgradnju potisnog cjevovoda i separatne kanalizacione mreže.

View details
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II