Profil kompanije

Našu poslovnu filozofiju temeljimo na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Preuzmi PDF
HIDROTEHNIKE

Vodovodi i kanalizacije

Naša primarna djelatnost su radovi na izgradnji hidrotehničkih objekata i sistema.  U sklopu izgradnje vodovodnih sistema, pored distributivnih i transportnih cjevovoda različitih profila i vrsta cijevi, gradimo sve prateće hidrotehničke objekte kao što su  vodozahvati, rezervoari, pumpne stanice, hlorne stanice i filterska postrojenja.

Radovi koje izvodimo iz oblasti kanalizacija uključuju sistem za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i industrije sa infrastrukturom u obliku cjevovoda, šahtova i slivnika.

Posjedujemo i specifično iskustvo u izgradnji sistema za navodnjavanje, sa zahvatanjem vode iz riječnih tokova, filterskim i pumpnim stanicama, rezervoarima i razvodnom mrežom.Za navedene radove iz oblasti hidrotehnike posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje, savremenu mehanizaciju i licence za izvođenje radova.

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izvođenje radova vodovodne i kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

View details
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova fekalne kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

View details
Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Izvođenje građevinskih radova, mašinskih i elekto instalacija, vodozahvata i pumpnog postrojenja …

View details
Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić