KLJUČ USPJEŠNOG POSLOVANJA

Politika integrisana

Polazeći od svoje graditeljske misije, cilj nam je da unapređujemo kvalitet rada i života izgradnjom objekata visokog kvaliteta primjenjujući savremene tehnologije i najviše međunarodne standarde, koji garantuju bezbjednost, zdravo okruženje i savremeni društveni razvoj.

Zato mi u MIBRAL-u, svjesni važnosti principa harmonije ljudi prema okolini, pridružujemo se opštim nastojanjima da svojim ukupnim djelovanjem očuvamo zdravlje ljudi, bezbjednu radnu sredinu i prirodu.

Primjenjući zakonske zahtjeve, pravila struke, nove tehnologije i standarde kvaliteta, želimo biti pouzdan partner u oblasti građevinarstva.

Da bi to ostvarili mi ćemo:

 • Pružati investitorima i javnosti detaljne informacije o nama i našim djelima
 • Smatrati zadovoljstvo investitora, zaposlenika, krajnjih korisnika i dioničara ključnim za stvaranje ugleda i poslovnog uspjeha,
 • Stvarati i održavati radnu okolinu koja zaposlene potiče na obavezu za kreativnost i modernizaciju poslovnih procesa,
 • Razvijati osjećaj i potrebu za međusobno povjerenje, uvažavanje i timski rad,
 • Pratiti efikasnost rada i sposobnost da se procesi kontrolišu u svim fazama,
 • Popravljati nedostatke i otklanjati njihove uzroke, a pojedinačne i grupne uspjehe uvažavati,
 • Podržavati ciljeve i strategiju odgovarajućim programima obrazovanja,
 • Pomoći zaposlenim da prepoznaju i koriste raspoložive mogućnosti za unapređenje kvaliteta, životne sredine, zdravlja i sigurnosti na radu,
 • Održavati integrisane sisteme upravljanja u skladu sa međunarodno priznatim normama i stvarati pretpostavke za održivi razvoj
 • Biti posvećeni održavanju bezbjednih i zdravih uslova rada, radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja
 • Biti posvećeni konsultovanju i učešću predstavnika radnika u eliminisanju i smanjivanju poslovnih rizika i posebno rizika po zdravlje i zaštitu životne sredine

Naš način rada

Primjenjeni sistem menadžmenta kvaliteta nam pomaže da održimo visoki standard trenutnog poslovanja, ali nam takođe daje osnovu za kontinuirano unaprijeđenje što je naš primarni cilj.

Prijem i evaluacija
pregled projekta
Istraživanje i detaljno
planiranje
Početka izvođenja
radova i finalizacija
Evaluacija i
primopredaja projekta