SANACIJA KLIZIŠTA

Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Kratak opis

Sanacija klizišta sa izvođenjem radova na sepratnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži. Izgradnja kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera DN800 , DN600 i DN300keramičke cijevi DN150, revizionih okana sa poklopcima i izgradnja kućnih priključaka. Rekonstrukcija vodovodne mreže daktil cijevima sa izradom 190 kućnih priključaka. Priprema podloge za asfaltiranje. Prikupljanje površinskih voda i uvođenje u  šahtove . Odvodnja saobraćajnice linijskim rešetkama i asfaltiranje ulica. Priprema i izvođenje završnih radova.