SANACIJA KLIZIŠTA

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Kratak opis

Raščićavanje lokacije sa izradom pristupnog puta, postavljanje table upozorenja. Mašinski i ručni iskop, izrada drenažnog sistema, nasipanje kamenog materijala, izrada mikrošipova i rekonstrukcija saobraćajnice sa postavljanjem odbojne ograde.