VODOVOD I KANALIZACIJA

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izgradnja glavnog kolektora u naselju Vojkovići, sekundarnih kolektora u naselju Blaca i XI sa svom propratnom infrastukturom.