SANACIJE KLIZIŠTA

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu naselja Bušća

Izgradnja fekalne kanalizacije promjera ø300mm-ø800mm, oborinske kanalizacije promjera ø300mm, ugradnja revizionih okana i poklopaca, priprema i asfaltiranje saobraćajnice. Lokalitetu naselja  Bušća, sa izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije i drenaže pojedinih dijelova padina, na području Općine Vogošća.