SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Uređenje igrališta u ul. Envera Šehovića

Rezanje i uklanjanje asfalta, podizanje postojećih ivičnjaka, skidanje humusa, iskop zemlje sa planiranjem terena za konstrukciju igrališta. Izrada igrališta sa završnom obradom i ugradnjom ivičnjaka i hortikulturom. Postavljanje ograde i kapija oko igrališta.  Nabavka i postavljanje mobilijara za djecu sa info tablama.