SANACIJE KLIZIŠTA

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaža, fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodnog sistema, priprema i izvođenje završnih radova na saobraćajnici.