VODOVOD I KANALIZACIJA

Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema

Izgradnja  lokalnog vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice – Nahorevo, sa izgradnjom rezervoara, hlornom stanicom, transportnim i distributivnim cjevovodom, vodozahvatom Klanice.