SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Atletska stazia stadion "Vlajko Petrović" Pale

Izgradnja atletske staze, sa iskopom zemlje i nasipanjem tampona sa nabijanjem i valjanjem. Nabavka  i ugradnja dva sloja asfalta i ugradnja kanalica ,a prema smjernicama IAAF-a. Završni sloj tartan i  iscrtavanje linija.