VODOVODI I KANALIZACIJE

Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda Sarajevo

Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda DN 100,DN 150,DN 2000 i DN 400 na tri dionice  Dumača-Barice-Ugorsko-Menjaci ,Ul. Hasana Bibera i Lepenička ulica.