VODOVOD I KANALIZACIJA

Radovi sanacije odvodnje

Kratak opis

Predmet ugovora su radovi odvodnje na tri lokacije. U Bilješevu je uz lokalni put izgrađen podzemni cjevovod za odvodnju područja iznad autoceste, od fleksibilnih hladno oblikovanih, spiralnih, valovitih čeličnih cijevi promjera 900mm dužine 234m, sa izgradnjom armirano betonske ulazne i izlazne građevine te 8 betonskih revizionih okana, sa ugradnjom žabljeg nepovratnog poklopca Ø900mm.

Na petlji Butila su izvršeni iskopi i škarpiranje 2 zemljana trapezna kanala ukupne dužine 246m i izgrađena 2 betonska zida sa 2 žablja nepovratna poklopca Ø1000mm.

Kod naplatnog mjesta Lepenica je izvršena izgradnja 4 armirano betonska kanala svijetle širine 80 do 150cm i ukupne dužine 310m, izrada ulivnih i izlivnih armirano betonskih građevina i taložnika.