OBJEKTI VISKOGRADNJE

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje saobraćajnice sa ugradnjom ivičnjaka, izradom pješačkih staza, postavljanje saobraćajne signalizacije.