VODOVODI I KANALIZACIJE

Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Kratak opis

Radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže, betoniranju monolitnih revizionih okana, ugradnji kanalskih rešetki za odvodnju površinske vode, izradi elaborata sa geodetskim snimkom izvedenog stanja, ispitivanje novo izvedenog kanala snimanjem kamerom.