VISOKOGRADNJA

Radovi na izradi vanjske kanalizacije i potpornog zida

Kratak opis

Izvođenje radova na izmještanju postojeće fekalne kanalizacije profila DN400mm i izradi potponog zida dužine 240m , prosječne visine 3,00m I ucjevljenje otvorenog vodotoka u dužini 110m. Izvođenje radova na unutrašnjoj I vanjskim instalacijama vodovoda I kanalizacije za objekat “Hipermarket KORT, Pale”.