VODOVODI I KANALIZACIJE

Izvođenje radova na izgradnji Infrastrukture na lokaciji označenoj kao "75 dunuma" u sastavu Sarajevo Resorta na adresi Osenik bb, Hadžići

Kratak opis

Predmet ugovora su radovi na: izgradnji oborinske i fekalne kanalizacione mreže dužine 1.820,34 m’. Izgradnja vodovodne mreže dužine 1.160,00m’, izrada betonskih sahtova za vodomjere 56 komada. Izrada elaborata sa geodetskim snimkom izvedenog stanja, ispitivanje novo izvedenog kanala snimanjem kamerom.