VODOVODI I KANALIZACIJE

Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije

Kratak opis

Izmještanje kanalizacije za potrebe izgradnje novog objekta.