VODOVOD I KANALIZACIJA

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića

Kratak opis

Rekonstrukcija vodovodnog sistema daktil cijevima DN 100 u dužini od  1.140,00 m, izvođenje 55 komada kućnih priključaka, vezivanje postojećeg cjevovoda, izrada privremenog voda i veza te ispiranje i ispitivanje cjevovoda sa sanacijom dijela prokopa i završnim asfaltiranjem.