REGULACIJA VODOTOKOVA

Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Iskolčenje trase, sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop zemlje, mašinsko čiščenje korita rijeke, izrada armirano betonskih zidova, stepeništa za silaz u korito, oslonaca mosta i stabilizacionih pragova, ugradnja lomljenog kamena, zatrpavanje filterskim slojem i materijalom iz iskopa iza  betonskih zidova.