SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Kratak opis

Rezanje asfalta, demontaža betonskih ploča, rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, mašinski iskop i priprema nove podloge za ugradnju stubića. Ugradnja novih ivičnjaka i kolovozne konstrukcije. Nabavka i montaža opreme automatskog podiznog stuba. Postavljanje i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije.