VODOVODI I KANALIZACIJE

Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Kratak opis

Radovi na izmještanju postojeće fekalne kanalizacione mreže DN 400mm sa izgradnjom betonskih revizionih okana. Izvedeni su radovi na ucjevljenju potoka Sušica koji obuhvataju izgradnju armirano-betonske uljevne građevine DN2000mm i armirano-poliesterskih vodonepropusnih revizionih okana unutrašnjeg prečnika 2400mm.