VISOKOGRADNJA

Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante

Kratak opis

Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante uključujući sve završne radove. Objekat je urađen ključ u ruke sa vodovodom i kanalizacijom, elektro radovima, mašinskim i gasnim instalacijama.