VODOVOD I KANALIZACIJA

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Rekonstrukcija kanalizacione mreže daktil cijevima DN 500 dužine 90 m’ i DN 300 dužine 534 m’. Postavljanje slivnih rešetki za prihvat kišnih voda sa ulice. Izrada betonskih revizionih okana i postavljenje poklopaca 12 kom. Ugradnja keramičkih cijevi za kućne priključke i priključenje novoprojektovane kanalizacione mreže na postojeću kanalizaciju.