REGULACIJA VODOTOKOVA

Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Odstranjivanje naplavina, sječenje rastinja  (niskog i visokog), čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom, AB  radovi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi ø 500 mm i postavljanje AB gabiona.