SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Atletska staza stadion "Hakija Mršo" Vogošća

Rušenje postojeće podloge. Planiranje posteljice i nasipanje tampona sa nabijanjem. Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka  i asfaltiranje nosivog sloja kolovoza. Izrada armirano betonskih zidića za doskočne jame. Nabavka i ugradnja tartan podloge namjenjene atletskim stazama prema smjernicama IAAF-a.