SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Kratak opis

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i  betona za stubiće. Nabavka i postavljanje fiksnih i pokretno-potapajućih stubića sa automatskim podizanjem sa elektroinstalacijama i izradom saobraćajne signalizacije.