VODOVOD I KANALIZACIJA

Nova distributivna mreža

Rekonstrukcija dijela postojećeg toplovoda i izgradnja novog toplovoda za objekat “I 13”. Rekonstrukcija dijela postojećeg toplovada i izgradnja novog toplovoda za objekat “Porezna Uprava BIH” i izgradnja Toplovoda za objekat “Vila Braun”.

Radovi obuhvataju: Rezanje i raskopavanje asfalta sa betonskom podlogom, razbijanje raznih betona. Skidanje postojećih betonskih ploča 150x50x15cm. Iskop zemlje sa odvozom i zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa. Izrada novih armirano betonskih ploča preko kanala toplovoda i postavljanje postojećih ploča. Nabavka i izrada hidroizolacije po kanalu toplovoda visine 30 cm. Razni radovi su: ugradnja tampona , ugradnja asfalta na dionicama gdje toplovod prelazi saobraćajnicu. Uređenje parkovskih površina sa nabavkom i zasijavanje travom.