OBJEKTI VISOKOGRADNJE

Izvođenje radova na objektu hala Hrasnica

Kratak opis

Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji poslovne hale uključujući ugradnju elektroinstalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, ugradnju aluminijske bravarije u prostorijama i inox ograde na stepeništu, izradu podloga od cementnog estriha, ugradnju keramike, izradu spuštenih stropova na čeličnu podkonstrukciju epoksidnog poda u prostoriji laboratorije.