VODOVOD I KANALIZACIJA

Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Izgradnja kišnog kolektora sa cijevima od centrifugalnog poliestera profila ø250mm-ø1200mm, sa izgradnjom revizionih okana. Izvođenje mikrotuneliranja utiskivanjem cijevi ø1000mm ispod rulnih staza.