VODOVODI I KANALIZACIJE

Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Kratak opis

Izvođenje građevinskih radova, mašinskih i elekto instalacija, vodozahvata i pumpnog postrojenja.