SAOBRAĆAJNICE I VANJSKA UREĐENJA

Izvođenje radova na rekonstrukciji tartan staze

Kratak opis

Iskolčenje atletske staze i rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Priprema i betoniranje podloge za proširenje atletske staze sa ugradnjom betonskih ivičnjaka. Poboljšanje postojeće elastične obloge sa IAAF certificiranim sistemom Conipur Retop ,a sve u skladu sa normom DIN EN 14877:2013-12.

Geodetski snimak svih staza, startova, cilja, izmjena štafeta, položaja prepona i zapreka te propisanih linija i oznaka na borilištima. Iscrtavanje svih linija i oznaka u propisanim bojama, veličinama i širinama prema uputama Međunarodne atletske federacije (IAAF). Linije se izvode poliuretanskim bojama za sintetičku oblogu i mjerenje-certifisiranje za stazu Certifikat IAAF.