VODOVODI I KANALIZACIJE

Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Kratak opis

Izvođenje radova fekalne kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem.