VODOVODI I KANALIZACIJE

Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Kratak opis

Projekat predstavlja izgradnju glavnog gradskog kolektora za fekalnu kanalizaciju i kolektora za kišnu kanalizaciju na lijevoj obali rijeke Bosne, nizvodno od centra grada. Sadrži polaganje cjevovoda različitih profila sa svom pratećom infrastrukturom.