VODOVOD I KANALIZACIJA

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa asfaltiranjem Alifakovac

Kratak opis

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara. Kanalizaciona mreža je izvedena cijevim od centrifugalnog poliestera ukupne dužine 900 m (DN 500, 400 i 300mm) sa izradomkućnih priključaka, revizionim oknima, slivnim rešetkama.

Vodovodna mreza je izvedena od daktil cijevi profila 300 i9 100 mm sa izradom 65 kućnih priključaka. Završni dio je asfaltiranje komplet ulice, sa ugradnjom betonskih ivičnjaka i odvodnja saobraćajnice.