Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izvođenje radova vodovodne i kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

View details
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova fekalne kanalizacione mreže sa pratećom infrastrukturom i asfaltiranjem …

View details
Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta

Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Izvođenje građevinskih radova, mašinskih i elekto instalacija, vodozahvata i pumpnog postrojenja …

View details
Izvođenje radova na povećanju pitke vode u vodosnadbijevanju sistema izvorišta Jažić

Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Rekonstrukcija vodovodne mreže ukupne dužine preko 36 km na preko 45 lokaliteta na područiju općina Kantona Sarajeva.

View details
Rekonstrukcija mreže vodosnadbijevanja V faza

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II

Rekonstrukcija vodovodne i kanalzacione mreže u ulici Kranjčevićeva uključuje izgradnju potisnog cjevovoda i separatne kanalizacione mreže.

View details
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II

Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Projekat predstavlja izgradnju glavnog gradskog kolektora za fekalnu kanalizaciju i kolektora za kišnu kanalizaciju na lijevoj obali rijeke Bosne …

View details
Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima – MZ Mošćanica

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana o broja 71, do ulice Hladivode broj 70, MZ Mošćanica …

View details
Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima – MZ Mošćanica

Izgradnja rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite

Izvođenje radova na izgradnji rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite s svom pratećom infrastrukturom …

View details
Izgradnja rezervoara za alternativno snabdijevanje vodom civilne zaštite

Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže, betoniranju monolitnih revizionih okana, ugradnji kanalskih rešetki za odvodnju površinske vode …

View details
Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina