Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Izgradnja vodovodnog sistema uključujući: cjevovode različitih profila, rezervoara, pumpnih stanica, završne radove asfaltiranja sa ugradnjom ivičnjaka.

View details
Vodovodni sistem Visoko, podsistem Gračanica

Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda sa daktilnim cijevima profila Ø400, Ø300 i Ø200, izrade veza rekonstruisanog cjevovoda

View details
Rekonstrukcija vodovodne mreže – Obala Kulina Bana

Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradnja lokalnog vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice – Nahorevo, sa izgradnjom rezervoara …

View details
Izvođenje radova izgradnje lokalnog vodovodnog sistema Klanice Nahorevo

Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Izgradnja potisnog cjevovoda daktil cijevima profila DN 500 sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvara …

View details
Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm

Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja sistema navodnjavanja sa potisnim cjevovodom DN200, distribitivnim cjevovodom DN225, ugradnja hidranata, izgradnja pumpne stanice …

View details
Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Izgradnja kišnog kolektora sa cijevima od centrifugalnog poliestera profila ø250mm-ø1200mm, sa izgradnjom revizionih okana …

View details
Izgradnja kišnog kolektora na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Rekonstrukcija kanalizacione mreže daktil cijevima DN 500 dužine 90 m’ i DN 300 dužine 534 m’. Postavljanje slivnih rešetki za prihvat kišnih voda sa ulice.

View details
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva

Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Rekonstrukcija dijela postojećeg toplovada i izgradnja novog toplovoda za objekat “Porezna Uprava BIH” i izgradnja Toplovoda za objekat “Vila Braun”.

View details
Građevinskih radova na novim distributivnim mrežama

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izgradnja vodovodne mreže daktilnim cijevima profila DN 100 i DN 150 i kanalizacionog sistema daktilnim cijevima profila DN 600, DN 500 i DN 300.

View details
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža

Izgradnja glsvnog kolektora u naselju Vojkovići, sekundarnih kolektora u naselju Blaca i XI sa svom propratnom infrastukturom.

View details
Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na područiju Istočna Ilidža