Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže, betoniranju monolitnih revizionih okana, ugradnji kanalskih rešetki za odvodnju površinske vode …

View details
Separatna kanalizaciona mreža u ulicama V. Čurćića i Kodžina

Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Radovi na izmještanju postojeće fekalne kanalizacione mreže DN 400mm sa izgradnjom betonskih revizionih okana …

View details
Izvođenje radova na regulaciji potoka Sušica, Bare

Izgradnji Infrastrukture Sarajevo Resort Osenik bb, Hadžići

Predmet ugovora su radovi na: izgradnji oborinske i fekalne kanalizacione mreže dužine 1.820,34 m'…

View details
Izgradnji Infrastrukture Sarajevo Resort Osenik bb, Hadžići

Filtersko postrojenje Zajezine Ilijaš

Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na objektu filterskog postrojenja sa svim pratećim hidro-mašinskim i elektro radovima.

View details
Filtersko postrojenje Zajezine Ilijaš

Izgradnja vodoopskrbne linije, pumpnih stanica, rehabilitacija vodoopskrbnih i laboratorijskih prostorija u Zenici

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i betona za stubiće.

View details
Izgradnja vodoopskrbne linije, pumpnih stanica, rehabilitacija vodoopskrbnih i laboratorijskih prostorija u Zenici

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na Jahorini

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od pumpne stanice ¨Vrelo Prače¨ do rezervoara “Mladost” na Jahorini.

View details
Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na Jahorini

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa asfaltiranjem Alifakovac

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže sa asfaltiranjem u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara …

View details
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa asfaltiranjem Alifakovac

Radovi sanacije odvodnje

Predmet ugovora su radovi odvodnje na tri lokacije. U Bilješevu je uz lokalni put izgrađen podzemni cjevovod za odvodnju područja iznad autoceste, od fleksibilnih hladno …

View details
Radovi sanacije odvodnje

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Izeta Delića

Rekonstrukcija vodovodnog sistema daktil cijevima DN 100 u dužini od 1.140,00 m, izvođenje 55 komada kućnih priključaka, vezivanje postojećeg cjevovoda …

View details
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Izeta Delića

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT3)

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda DN 700,DN 500 i DN 400 na tri dionica Veterinarski fakultet-Šentada, Zmaja od Bosne i Bulevar Meše Selimovića …

View details
Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Sarajevo (LOT3)