Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Raščićavanje lokacije sa izradom pristupnog puta, postavljanje table upozorenja. Mašinski i ručni iskop, izrada drenažnog sistema …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mokrine

Izvođenje radova na sanaciji padine

Radovi na stabilizaciji padine u ulici Hakije Kulenovića su rađeni u dvije faze.U fazi I je rješavana padina iznad ulice Hakije Kulenovića …

View details
Izvođenje radova na sanaciji padine

Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Sanacija klizišta sa izvođenjem radova na sepratnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži. Izgradnja kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera …

View details
Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero – Kromolj

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaža, fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodnog sistema, priprema i izvođenje završnih radova na saobraćajnici.

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Dreskovača

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Zemljani radovi, izgradnja AB zidova, izvođenje šipova ø300mm, vodovodne i kanalizacione mreže sa priključcima.

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Podgaj – Tekija

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

U sklopu sanacije klizišta K-9 (Općina Novo Sarajevo, I i II faza), rade se mašinski i ručni iskopi, nasipi, drenaže i AB zidovi.

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu K9

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća

Izgradnja fekalne kanalizacije promjera ø300mm-ø800mm, oborinske kanalizacije promjera ø300mm, ugradnja revizionih okana i poklopaca …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bušća