Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

View details
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Vogošći

Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Izvedeni radovi na sanaciji ucijepljenog potoka i rekonstrukciji kanalizacione mreže. Otežani uslovi rada radi pristupa ucijepljenom podzemnom potoku.

View details
Izvođenje radova na sanaciji Bistričkog potoka u Sarajevu

Uređenje desne obale Drine Goražde

Sječenje rastinja i odstranjivanje naplavina, čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom prizmon, AB radovi.

View details
Uređenje desne obale Drine Goražde

Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Iskolčenje trase, sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop zemlje, mašinsko čiščenje korita rijeke, izrada armirano betonskih zidova, stepeništa za silaz u korito …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica dužine 3,4 km, sa oblaganjem korita i obala kamenom, izmještanje korita rijeke, izrada silaznih stepeništa u korito rijeke.

View details
Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake

Odstranjivanje naplavina, sječenje rastinja (niskog i visokog), čišćenje korita, oblaganje kosina korita kamenom, AB radovi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi …

View details
Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake